• ỐNG NHỰA XOẮN HDPE

ỐNG NHỰA XOẮN HDPE

 • Ống nhựa xoắn HDPE 100/130 Ống nhựa xoắn hdpe 100/130   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 125/160 Ống nhựa xoắn hdpe 125/160   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 150/195 Ống nhựa xoắn hdpe 150/195   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 160/210 Ống nhựa xoắn hdpe 160/210   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE175/230

  Website: https://www.hdpetech.com Số ĐT: 0904.888.139
 • Ống nhựa xoắn HDPE 200/260

  Website: https://www.hdpetech.com Số ĐT: 0904.888.139
 • Ống nhựa xoắn HDPE 25/32 Ống nhựa xoắn hdpe 25/32   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 250/320

  Website: https://www.hdpetech.com Số ĐT: 0904.888.139
 • Ống nhựa xoắn HDPE 30/40 Ống nhựa xoắn hdpe 30/40   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 40/50 Ống nhựa xoắn hdpe 40/50   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 50/65 Ống nhựa xoắn hdpe 50/65   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 65/85 Ống nhựa xoắn hdpe 65/85   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 70/90 Ống nhựa xoắn hdpe 70/90   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 80/105 Ống nhựa xoắn hdpe 80/105   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
 • Ống nhựa xoắn HDPE 90/110 Ống nhựa xoắn hdpe 90/110   Tên Sản Phẩm ĐK Trong (mm) ĐK Ngoài (mm) Bề Dày Thành Ống (mm) Bước Ren (mm) Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) Bán kính ống Tối Thiểu (mm) Chiều cao và đường kính ngoài cuộn ống (m) Ống nhựa xoắn hdpe OSPEN […]
0904888139
0393515070